Humanitas Loge

Proficiat met de nieuwe website

Hierbij wensen wij de Humanitasloge uit Den Haag van harte geluk met hun nieuwe website. Wij hopen dat deze mag bijdragen aan de groei en bloei van haar naam en ledenaantal. Daarbij is het van groot belang dat deze website up-to-date wordt gehouden. Het betreft hier een website met een openbaar en een besloten deel, d.w.z. een deel voor het publiek en een deel voor de eigen leden.
De kleuren, afbeeldingen en woorden die de banner vullen, zijn bewust gekozen en daarom veelbetekenend.
Gekozen is voor een gedragen kleur, waarin de achtergrondafbeelding uitstekend past. Op deze achtergrond ziet u het bekende schilderij van Michelangelo: ”De schepping van Adam”.
Het staat symbolisch voor de ultieme verbinding tussen het goddelijke c.q. het scheppende en het menselijke; het staat voor het hogere streven van de mens. Als de mens zich laat beroeren en ontroeren, dan wordt hij bezield en bevlogen en is hij in staat zijn vleugels uit te slaan en naar de sterren te reiken.
De afbeelding van de globe staat symbool voor de betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid van de Odd Fellows bij de samenleving.
Aan de linkerkant van de banner ziet u woorden die betrekking hebben op Den Haag als internationale stad van vrede en recht. De overige woorden zijn begrippen die kenmerkend en strevenswaardig zijn voor Odd Fellows. Met deze woorden willen de leden van de Humanitasloge duidelijk naar buiten toe aangeven, waarvoor zij staan.
Wij wensen de Humanitasloge voldoening en succes toe in dit jubileumjaar, waarin zij haar 100-jarig bestaan viert.

Ben Wellink en Martin Ebell (DGGM en verv. DGGM van district Midwest)