Humanitas Loge

Humanitasloge – 100 jaar

Op 31 oktober (2016) was het dan zover. De Humanitasloge uit Den Haag vierde haar 100-jarig bestaan in haar mooie nieuwe ontmoetingsruimte annex  bezinningsruimte aan de Platinaweg 25. Het bestuur verwelkomde enige tientallen mannelijke en vrouwelijke Odd Fellows, waaronder de Grootmeester, dhr. Boogaard, de Gedeputeerd Grootmeester, dhr. Berkhout en de Gedeputeerd Grootmeesteres, mevr. Krijtenburg. Ook de District Gedeputeerd Grootmeester  en zijn vervanger, de heren Wellink en Ebell waren uiteraard van de partij. Vier loges uit het district waren door een aantal leden vertegenwoordigd. Door de beperkte ruimte was het aantal gasten gelimiteerd.

100 jaar

De hiernavolgende bijeenkomst  bestond voornamelijk uit het speciale openingswoord van de Voorzittend Meester, br. Evenhuis. Hij nam ons mee vanaf 1916 naar ons huidige computertijdperk. Hierna volgde een feestelijke bijdrage door de Dienstdoend Ex-Meester, dhr. Bosma.  In deze bijdrage werd in hoofdzaak aandacht besteed aan de interessante geschiedschrijving van de Humanitasloge. Het slotwoord kwam van de Onder Voorzittend Meester, dhr. Bijsterveld, zoals altijd verrassend en toepasselijk.

Tussendoor bracht de Grootmeester namens het Algemeen Bestuur de felicitaties over. Hij beklemtoonde dat de Humanitasloge als één van de oudste loges momenteel met veel elan op de goede weg was, zoals dat onder andere bleek uit de aanwas van een aantal nieuwe leden.

De District Gedeputeerd Grootmeester wenste de jubilerende loge niet alleen namens het Bestuur van de Broederraad geluk, maar uiteraard ook namens het hele district. Hij wees erop dat de huidige tijdgeest ons ook nieuwe opties bood om te groeien. Hij waarschuwde voor gezapigheid en versukkeling en riep op tot waakzaamheid.

Uiteraard werd deze bijeenkomst gelardeerd met voortreffelijke muziek.

In de nazitting werd een toast uitgebracht op het welzijn van de loge en haar leden. Onder het genot van een drankje en een hapje kregen alle aanwezige loges de gelegenheid hun felicitaties uit te brengen, hetgeen gepaard ging met een aantal toepasselijke kadootjes. Al met al een geslaagde avond.

Op zondag 6 november zullen de leden van de loge de viering afsluiten met een feestelijk jubileumdiner, samen met hun partners. Hierbij zijn ook enkele weduwes van overleden logeleden uitgenodigd.