Humanitas Loge

Humanitas

humanitas

Humanitas betekent menselijkheid. Odd Fellows spreken liever van medemenselijkheid, omdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de samenleving , dichtbij en veraf. Hun speciale aandacht gaat hierbij uit naar de hulpbehoevende medemens. Ook op deze wijze tonen zijn hun betrokkenheid bij de samenleving.

De Haagse Odd Fellows zijn leden van de Humanitas-loge. Het  zijn gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving. Zij werken aan zichzelf en aan hun omgeving. Zij geloven in en werken aan een betere wereld. Te beginnen bij zichzelf en bij elkaar en vervolgens proberen zij hun omgeving positief te beïnvloeden. Zo proberen zij minimaal een tegenwicht te vormen tegen de onmiskenbare negatieve invloeden van buitenaf. Tijdens hun logeavonden oefenen zij samen in het geven van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid. Deze drie begrippen zijn hun gereedschap, waarmee zij willen bouwen aan die betere samenleving. De trits van vriendschap, liefde en waarheid wordt gesymboliseerd door “de drie schakels”.

De Humanitas-loge is een van de vele loges (afdelingen) in Nederland; alle loges worden wereldwijd overkoepeld door de “Internationale Orde van Odd Fellows”