Humanitas Loge

Goede doelen

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Vanuit de Commissie Maatschappelijke Activiteiten verleent de Humanitasloge, gevraagd en ongevraagd jaarlijks geldelijke steun aan instellingen, die geen of onvoldoende financiële middelen krijgen of hebben om mensen met een bepaalde ziekte of beperking te helpen. Periodiek worden één of meer maatschappelijke projecten gestart, waarbij geld, meestal voor een lokaal of regionaal goed doel wordt ingezameld of wordt aan een aantal geselecteerde goede doelen een bepaald bedrag geschonken.

Sinds het ontstaan wordt door hen middels allerlei activiteiten geld ingezameld. Een hele waslijst van instellingen en giften is zodoende in de loop der vele jaren ontstaan.

 

Hieronder een aantal goede doelen over het laatste jaar (2015).

 

Aan de hieronder vermelde stichtingen werd een bepaald bedrag gedoneerd:

  • Stichting Vluchteling (noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden)
  • Stichting Leergeld Den Haag
  • Stichting Jacobs Hospice
  • Stichting De Hulphond
  • Stichting Mr. Keepi Foundation
  • Stichting Sailing Kids