Humanitas Loge

Start

Odd Fellows in Den Haag

Wij kunnen wat voor u betekenen:

  • als u van een goed gesprek houdt in een omgeving, waar goed luisteren belangrijk is;
  • als u behoefte heeft aan rust en gezelligheid na uw alledaagse zorgen;
  • als u met ons vindt dat vriendschap sterk staat in een wereld van verschil;
  • als u ook vindt dat we samen verder komen dan wanneer je er alleen voor staat.

Wie zijn wij?

De Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) is een wereldwijde humanitaire organisatie, waarvan de afdelingen (loges) in Nederland en België deel uit maken. Wij zijn herkenbaar aan het symbool, dat bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die staan voor vriendschap, naastenliefde en waarheid. Wij zijn verschillend in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht en hebben ervaren dat hechte vriendschap deze verschillen overbrugt.

naamloos                                                    26357619[1]

Wat willen wij?

Als vereniging willen wij werken aan het welzijn van de samenleving in het algemeen en van de medemens in het bijzonder. Wij zien dit als een opdracht, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen. In de samenleving spelen zich dingen af, die verbetering behoeven. Soms ver weg, soms dichtbij, maar altijd is het de moeite waard om samen te proberen onze leefomgeving positief te beïnvloeden. Wij vinden dat we samen sterker staan en samen ook verder kunnen komen om dit doel te bereiken.

Wat doen wij?

Om ons doel te bereiken, dienen wij te werken aan een positieve levenshouding. Wij proberen in de dagelijkse realiteit er enige idealen op na te houden, zoals de hierboven vermelde begrippen: het geven van vriendschap, het streven naar naastenliefde en het zoeken naar waarheid. In onze loges komen wij (twee)wekelijks bij elkaar om onze ‘accu’ weer op te laden. Met de opgedane energie proberen wij enerzijds naar buiten toe gestalte te geven aan onze idealen en anderzijds ook te bouwen aan onze eigen vorming. De loge is voor ons een plaats waar wij naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Op onze logeavonden staan vertrouwen en respect bij ons hoog genoteerd en ook het sociale aspect wordt als zeer waardevol ervaren.